Welkom bij energieregio Noord-Veluwe

Samen werken wij aan grootschalige energieopwekking uit zon en wind. Zo werken we stap voor stap toe naar een schone en duurzame regio.

lees meer

Wat?

We onderzoeken hoe we duurzame energie kunnen en willen gaan opwekken op de Noord-Veluwe. lees meer

Waarom?

Ook in de toekomst willen wij fijn kunnen leven en werken in onze regio. Daarom gaan we wind, zon en bodem beter benutten voor onze energie en warmte. lees meer

Wie?

De gemeenten, waterschap en provincie werken samen met netbeheerder, energie-coöperaties en nog vele andere partijen samen. lees meer

We hebben allemaal de zorg voor een schonere leefomgeving

De zeven Noord-Veluwse gemeenten, het Waterschap Vallei en Veluwe en Provincie Gelderland werken samen aan de RES. Netbedrijf Liander is partner en heeft een adviserende rol. De gezamenlijke energieco√∂peraties zijn ook betrokken bij de totstandkoming en bij de uitvoering van de RES. Door de samenwerking van deze regionale partijen met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren zijn we in voorbereiding op concrete energie- en warmteprojecten die voortkomen uit de RES. 
25 oktober 2023

31 oktober - webinar netcongestie FGU

TenneT organiseert in samenwerking met Liander en Stedin op 31 oktober de webinar Netcongestie in de Flevopolder, Gelderland en Utrecht.

lees meer
23 oktober 2023

Harde maatregelen nodig vanwege netcongestie

Het elektriciteitsnet in Nederland staat steeds verder onder druk. Het hoge tempo waarin er extra transportcapaciteit wordt gevraagd overstijgt de snelheid waarmee netbeheerders het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden. We gaan naar een nieuwe fase van netcongestie, met mogelijk zeer grote gevolgen voor woningbouw, de economische groei en de verduurzaming van Nederland. Een fase die dus vraagt om harde maatregelen. Maatregelen die niet alleen iets vragen van de netbeheerder, maar ook van de overheid en van de hele samenleving.

lees meer
25 mei 2023

Belemmeringen wegnemen om tempo te houden in de energietransitie

Het Voortgangsdocument van de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe laat zien dat er groei is in de opwek van energie uit zon en wind. De rapportage geeft aan welke stappen in de afgelopen twee jaar in de regio zijn gezet en wat er nog in de pijplijn zit aan energieprojecten. In de komende jaren moet wel een aantal vraagstukken worden opgelost om tempo te houden.

lees meer