Actueel

10 juni 2021

Data van bestuurlijke bespreking en vaststelling RES 1.0

Besluitvorming In de periode mei t/m begin juli 2021 nemen de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap en Provinciale Staten een besluit over de RES 1.0.
De gemeenteraden en de volksvertegenwoordigers van het waterschap en de provincie hebben afgelopen zomer al meegekeken naar de voorlopige versie van de RES en hun reactie gegeven. Nu is de versie RES 1.0 klaar voor vaststelling.

Vaststelling betekent niet dat nu direct alle plannen uit de RES 1.0 in uitvoering gaan. Er gaat eerst nog een gebiedsgericht proces van onderzoek, overleg en bespreking met inwoners en belanghebbenden en besluitvorming vooraf. Iedere twee jaar wordt de RES geactualiseerd: na RES 1.0 volgt RES 2.0, RES 3.0 enzovoorts.

Actuele stand van data van bestuurlijke bespreking en besluitvorming:

Elburg
- Commissie: 16 juni
- Raad: 5 juli

Ermelo
- Commissie: 9 en 23 juni
- Raad: 7 juli

Harderwijk
- Commissie: 15 juni
- Raad: 17 juni

Hattem
- Vastgesteld op 31 mei

Nunspeet
- Vastgesteld op 27 mei

Oldebroek
- Commissie: 23 juni
- Raad: 8 juli

Putten
- Commissie: 28 juni
- Raad: 8 juli

Waterschap Vallei & Veluwe
- Commissie: 7 juni
- AB: 5 juli

Provincie Gelderland
- Vastgesteld op 9 juni
Besluitvorming
1 juni 2021

Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie

De Natuur- en Milieufederaties hebben gezamenlijk een documentaire gemaakt over een natuurinclusieve energietransitie. Marnix Brongers, procesregisseur RES Noord-Veluwe, vertelt over hoe wij daar op de Noord-Veluwe mee omgaan.

lees meer
4 mei 2021

Landelijke campagne RES

Tijdens het RES-proces ligt de nadruk (te) vaak (onbewust) op de onmogelijkheden van de Regionale Energiestrategie. Het proces is juist is bedoeld om het doel na te streven: met het opwekken van duurzame energie met zon en wind de CO2-uitstoot verminderen en voorkomen dat de aarde nog verder opwarmt met alle nadelige gevolgen van dien.

lees meer
22 april 2021

Noord-Veluwe gaat bijna 60 procent van haar energie duurzaam opwekken

De RES 1.0 voor de regio Noord-Veluwe is klaar voor besluitvorming. In de RES staat hoe de regio 0,53 TWh duurzame elektriciteit in 2030 wil gaan opwekken. Dat is ongeveer 10 keer meer dan nu. De Noord-Veluwe zet in op 35% zon op daken, 23% zon op land en 42% windenergie. Dit zijn haalbare ambities met ruimte voor zorgvuldige afweging. Voor de zomer 2021 stellen de gemeenteraden, het waterschap en Provinciale Staten de RES 1.0 vast.

lees meer