Actueel

17 februari 2021

Inhoudelijke richting voor de RES 1.0

Regiokaart RES 1.0 Vanaf december is gewerkt aan het document 'Inhoudelijke richting voor het regionale verhaal van de RES 1.0'. Hierin omschrijven we de stappen die gemaakt zijn; van de drie voorstellen in de concept-RES naar één verhaal voor de Noord-Veluwe.
Elk zoekgebied voor windenergie en bouwsteen voor zonne-energie wordt toegelicht, met daarin de keuze om deze wel of niet mee te nemen in de RES 1.0.

Het document kan worden gezien als een werkdocument in de aanloop naar de definitieve RES 1.0. Daarom zijn er op dit moment alweer twee aanpassingen op het document: voor de zoekgebieden bedrijventerrein Lorentz en zoekgebied Veluwemeerkust.
Regiokaart RES 1.0
9 juli 2021

Regionale Energiestrategie vastgesteld

De Noord-Veluwse gemeenteraden, Provinciale Staten en het waterschap hebben de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld en op 9 juli aangeboden bij het Nationaal Programma RES. Een mooie stap om verder te bouwen aan een energieneutrale Noord-Veluwe.

lees meer
8 juli 2021

Data van bestuurlijke bespreking en vaststelling RES 1.0

In de periode mei t/m begin juli 2021 nemen de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap en Provinciale Staten een besluit over de RES 1.0.

lees meer
5 juni 2021

Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering

Bijna alle Nederlanders van 18 jaar of ouder denken dat het klimaat aan het veranderen is; 6 procent gelooft niet in klimaatverandering of weet het niet. Drie kwart van de bevolking maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties.

lees meer