Actueel

08 juli 2021

Data van bestuurlijke bespreking en vaststelling RES 1.0

Besluitvorming In de periode mei t/m begin juli 2021 nemen de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap en Provinciale Staten een besluit over de RES 1.0.
De gemeenteraden en de volksvertegenwoordigers van het waterschap en de provincie hebben afgelopen zomer al meegekeken naar de voorlopige versie van de RES en hun reactie gegeven. Nu is de versie RES 1.0 klaar voor vaststelling.

Vaststelling betekent niet dat nu direct alle plannen uit de RES 1.0 in uitvoering gaan. Er gaat eerst nog een gebiedsgericht proces van onderzoek, overleg en bespreking met inwoners en belanghebbenden en besluitvorming vooraf. Iedere twee jaar wordt de RES geactualiseerd: na RES 1.0 volgt RES 2.0, RES 3.0 enzovoorts.

Actuele stand van data van bestuurlijke bespreking en besluitvorming:

Elburg
- vastgesteld op 5 juli

Ermelo
- Vastgesteld op 7 juli

Harderwijk
- Vastgesteld op 17 juni

Hattem
- Vastgesteld op 31 mei

Nunspeet
- Vastgesteld op 27 mei

Oldebroek
- Vastgesteld op 8 juli

Putten
- Vastgesteld op 8 juli

Waterschap Vallei & Veluwe
- Vastgesteld op 5 juli

Provincie Gelderland
- Vastgesteld op 9 juni
Besluitvorming
9 juli 2021

Regionale Energiestrategie vastgesteld

De Noord-Veluwse gemeenteraden, Provinciale Staten en het waterschap hebben de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld en op 9 juli aangeboden bij het Nationaal Programma RES. Een mooie stap om verder te bouwen aan een energieneutrale Noord-Veluwe.

lees meer
5 juni 2021

Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering

Bijna alle Nederlanders van 18 jaar of ouder denken dat het klimaat aan het veranderen is; 6 procent gelooft niet in klimaatverandering of weet het niet. Drie kwart van de bevolking maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties.

lees meer
1 juni 2021

Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie

De Natuur- en Milieufederaties hebben gezamenlijk een documentaire gemaakt over een natuurinclusieve energietransitie. Marnix Brongers, procesregisseur RES Noord-Veluwe, vertelt over hoe wij daar op de Noord-Veluwe mee omgaan.

lees meer