Actueel

26 oktober 2020

Noord-Veluwse inwoners denken mee

energienoordveluwe.nl Zonnepanelen op daken, in het landschap of juist windmolens langs de randmerenkust. Of toch misschien een windmolen in het dorp? In de periode juli t/m half november vinden in de regio diverse informatiebijeenkomsten, webinars, gesprekken met inwoners op de markt, etc plaats om te weten te komen hoe de inwoners hierover denken.
Ook staat de online enquĂȘte energienoordveluwe.nl open. Ruim 1200 inwoners uit de regio hebben inmiddels hier al aangegeven wat zij vinden van grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie bij de 5 zoeklocaties op de Noord-Veluwe en de 3 varianten. Tot half november kan iedereen zijn/haar mening nog aangeven.

De reacties  van inwoners nemen we mee in de uitwerking van de 3 varianten in de concept-RES  naar 1 variant (RES 1.0).  De RES 1.0 leggen we 1 juli 2021 ter goedkeuring voor aan het Rijk.

energienoordveluwe.nl
energienoordveluwe.nl
9 juli 2021

Regionale Energiestrategie vastgesteld

De Noord-Veluwse gemeenteraden, Provinciale Staten en het waterschap hebben de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld en op 9 juli aangeboden bij het Nationaal Programma RES. Een mooie stap om verder te bouwen aan een energieneutrale Noord-Veluwe.

lees meer
8 juli 2021

Data van bestuurlijke bespreking en vaststelling RES 1.0

In de periode mei t/m begin juli 2021 nemen de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap en Provinciale Staten een besluit over de RES 1.0.

lees meer
5 juni 2021

Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering

Bijna alle Nederlanders van 18 jaar of ouder denken dat het klimaat aan het veranderen is; 6 procent gelooft niet in klimaatverandering of weet het niet. Drie kwart van de bevolking maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties.

lees meer